O MNIE

Jestem dla Ciebie

Joanna M. Ryguła

terapeuta, trener osobisty, mediator, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego (familiolog)

Nie jest mi obce doświadczenie ciężkiej choroby oraz kryzysu psychicznego. Dzięki temu lepiej rozumiem jak wielkie potrafi być cierpienie drugiej osoby.

W kręgu moich zainteresowań szczególne miejsce zajmuje całościowe podejście do człowieka, dbałość o wszystkie jego sfery: psychiczną, cielesną i duchową.

Pasjonuje mnie świat przyrody, przydomowy ogród, dobre kino
i aktywność rodzinna.

Jestem żoną z ponad 20-letnim stażem, mamą pięciorga młodzieży oraz dwojga dzieci w Niebie. Od kilkunastu lat angażuję się w pomoc osobom indywidualnym, parom oraz rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Wciąż kształcę się podnosząc swoje kwalifikacje i kompetencje.
Jest mi bliski nurt Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz metoda Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ).
Pracę swoją poddaję regularnej interwizji.


Wspieram w zakresie:

 • poszukiwania radości w życiu, świadomego przeżywania życia

 • radzenia sobie ze stresem / lękiem

 • wsparcia osoby po ciężkiej chorobie / przewlekle chorej

 • wsparcia osoby opiekującej się osobą niepełnosprawną / przewlekle chorą

 • porządkowania relacji: rodzic – nastolatek (zrozumienia nastolatka, rozwiązywania trudności w problemach wychowawczych, stawianie dobrych granic dzieciom, przy jednoczesnym zrozumieniu ich potrzeb)

 • wsparcia i ukierunkowania osoby doznającej przemocy domowej

 • nauki asertywności i stawiania granic w relacjach z drugim człowiekiem

 • poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego

 • problemów w życiu intymnym

 • mediacji rodzinnych

 • sformułowania porozumienia rodzicielskiego w przypadku rozwodu

EDUKACJA

Kształcę się, aby pomagać.

Edukacja

Asystent rodziny

licencjat, Studia nad Rodziną
UKSW w Warszawie

Mediator i negocjator

magister, Studia nad Rodziną
UKSW w Warszawie

Psycholog (w trakcie -III rok)

studia 5-letnie magisterskie
WSB-NLU w Nowym Sączu

Doświadczenie

Anonimowy Przyjaciel

dyżurny telefonu zaufania

Prowadząca warsztaty i spotkania
dla małżeństw w kryzysie
Terapeuta
Autor, Publicysta, Prelegent

tematyka małżeńska, rodzinna, wychowawcza

Nauczyciel i wychowawca młodzieży

Kursy i szkolenia

Kurs podstawowy Racjonalnej Terapii Zachowania
(RTZ I stopnia)
Kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
(TSR I stopnia)
Trener osobisty: coach, mentor, tutor
oraz wiele innych z zakresu:
psychologii rozwoju osobistego
stawiania granic & asertywności
pomocy psychologicznej w kryzysie
pracy z lękiem/atakami paniki

technik relaksacji

interwencji kryzysowej

samouszkodzeń dzieci i młodzieży

zachowań suicydalnych
problemów w życiu intymnym